Polityka prywatności

I. Strona www

Fundacja Ewy Naworol., ul. Kasztanowa 9, 55-220 Jelcz-Laskowice, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym dnia 25.03.2013r. w Oławie przed notariuszem Beatą Śliwą7, NIP 9121873789 szanując Państwa dane osobowe informuje, że wdrożyła środki techniczno-organizacyjne, wynikające z Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator przykłada także szczególną wagę do polityki informowania Państwa o wszystkim co dotyczy danych osobowych, podanych przez Państwa w ramach świadczenia usług, jak również w pełnym zakresie zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym gwarantuje wpływ na zakres przetwarzanych danych oraz ułatwia wykonywanie wszelkich przysługujących Państwu praw.

Fundacja Ewy Naworol, ul. Kasztanowa 9, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP: 9121873789, jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. W przypadku pozyskiwania danych osobowych od Państwa zawsze szczegółowo określamy cele przetwarzania i są one podawane do wiadomości. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Nie mniej jednakże Administrator z przyczyn technologicznych czy też operacyjnych potrzebuje czasu na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa. Musimy także zawsze dokonać analizy, czy dane osobowe nie podlegają obowiązkowi przetwarzania wynikającego z przepisów prawa.

Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, czy też handlowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.

W chwili jednakże skorzystania z naszych usług i zawarcia umowy sprzedaży, dane osobowe Administrator będzie przetwarzał w celu realizacji umowy, co zmienia podstawę prawną ich przetwarzania, oraz okres retencji. Te dane osobowe Administrator ma obowiązek przechowywać na podstawie przepisów prawa przez wskazany w ustawach podatkowych okres. Świadomie okresu tego nie wskazujemy, ponieważ dziś okres ten wynosi pięć lat, jednakże ustawy podlegają zmianom. Administrator zapewnia, że zawsze będzie przetwarzał dane zgodnie ze wskazanym ustawowo obowiązkiem, ale nigdy nie dłużej.

Państwa dane przetwarzane w celach marketingowych oraz handlowych na podstawie dobrowolnej zgody Administrator będzie przetwarzał do czasu cofnięcia zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości e-mail, a nawet za pośrednictwem telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywania informacji handlowych i marketingowych, bądź zapisali się Państwo do newslettera informujemy, że mogą ją Państwo wycofać swoją zgodę w każdym momencie. Wycofanie zgody jest równie łatwe, jak jej wyrażenie. Wystarczy, że wyślecie Państwo stosowną informację na adres e-mail: fundacja@ewanaworol.org lub w formie pisemnej pod adres: Fundacja Ewy Naworol, ul. Kasztanowa 9, 55-220 Jelcz-Laskowice, Jeśli zabraknie nam danych bądź informacji zwrócimy się o dookreślenie. Decyzja w tym zakresie należy do Państwa, a my jedynie staramy się zapewnić jak najbardziej przyjazne i skuteczne realizowanie przysługujących praw.

Przysługuje Państwu także prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

W sprawach realizacji Państwa praw, jak również w kwestiach wszelkich zapytań i wątpliwości prosimy kierować e-mail na adres: fundacja@ewanaworol.org.

Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

II. Fanpage na Facebooku

Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu Facebook jest Fundacja Ewy Naworol., ul. Kasztanowa 9, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP: 912-187-37-89.

Administrator w ustawieniach reklam kieruje swoje treści do osób, które interesują się tematyką bezpieczeństwa, ochrony dzieci, humanitarnego traktowania zwierząt, edukacji, żywienia zwierząt, oraz kształtowania ich postaw behawioralnych, zaś informacje te dobrowolnie zawarły na swoim profilu. Administrator Danych Osobowych wprowadził restrykcyjny filtr wulgaryzmów oraz zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, których treść uzna za obraźliwą wobec osób fizycznych. Administrator Danych Osobowych umożliwia ze sobą kontakt za pośrednictwem aplikacji Messenger – odbywa się to zgodnie z wolą osoby fizycznej, która dobrowolnie wyśle wiadomość.

 

III. Polityka prywatności plików cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies w celach dostosowywania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (np. wybór języka, czy rozmiaru czcionki). Pozwalają także na ulepszanie serwisu i aplikacji, czy też utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie powielać czynności logowania. Pliki cookies wykorzystywane są także do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania.

W każdej chwili mogą Państwo dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, celem zablokowania obsługi plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. W ustawieniach wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej można uzyskać informacje o innych, ewentualnych opcjach w powyższym zakresie. Przeglądarki internetowe mogą zawierać domyśle ustawienia w zakresie automatycznej akceptacji zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

IV. Kilka rad na koniec...

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:

gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z serwisów, do których jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, czyli „wyjdź” ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;
dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i Fundacja Ewy Naworol. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim;
zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą wydobyć od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chronią stosowne regulacje prawne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych.