Wszystkie ważne informacje

Co oferujemy w ramach naszego przyjazdu?

 • podstawienie amerykańskiej ciężarówki, z mobilną salą edukacyjno-multimedialną,
 • szkolenie w zakresie bezpiecznej i prawidłowej komunikacji dziecka z psem w ramach akcji,
 • ciekawa i oryginalna forma prowadzenia zajęć,
 • projekcja edukacyjnej bajki dla dzieci,
 • upominki dla dzieci w tym książeczki edukacyjne zawierające podsumowanie wiedzy oraz zabawy i ćwiczenia,
 • przygotowanie materiałów i grafiki do internetu, mediów.

Co należy spełnić aby fundacja odwiedziła właśnie Was oraz jakie informacje należy podać przy zapisie?

 • Przygotować odpowiednie, bezpieczne miejsce dla ciężarówki. Auto powinno mieć swobodny wjazd na teren parkingu (w przeddzień przeprowadzenia akcji w godzinach wieczornych), zapewnione podłączenie do prądu już od momentu przyjazdu (łącze standardowe) oraz dostęp WC (w miarę możliwości).
 • Poinformować o możliwości zaproszenia lokalnych mediów na przeprowadzane szkolenia oraz przekazania informacji o akcji ,,My Nie Gryziemy” (materiały dostępne u koordynatora),
 • Przekazać informacje na temat ewentualnej zbiórki  i  przekazania datków na rzecz organizacji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,My Nie Gryziemy”. Każda szkoła może przekazać datki ze swoich zasobów lub zorganizować zbiórkę. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na kontynuację działań oraz zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci (możemy wystawić rachunek),
 • Podać liczbę dzieci w poszczególnych grupach szkoleniowych. Dzieci powinny być w wieku 6-16 lat.
 • Przekazać informację o możliwości zapewnienia wolontariuszowi i kierowcy obiadu (lub możliwości wykupienia obiadu).

Informacje dodatkowe:

 • Liczba szkoleń w ciągu dnia – max 10
 • Liczba dzieci na jedno szkolenie – 25
 • Czas trwania jednego szkolenia – 45 minut.
 • Przerwy pomiędzy szkoleniami – ok. 10 minut, należy uwzględnić także przerwę obiadową.
 • Jeśli w Państwa placówce jest mniej dzieci niż 150 istnieje możliwość dołączenia pobliskiej szkoły i przedszkola.

Ważne informacje:

W trakcie szkolenia wolontariusz przeprowadza fotorelację, robi zdjęcia dzieciom, które umieszczane są na stronie Fundacji (www.ewanaworol.org) oraz profilu Fundacji Ewy Naworol na portalu Facebook. Jeżeli nie posiadają Państwo zgód rodziców na fotografowanie dzieci, proszę obowiązkowo poinformować koordynatora akcji.

Wszelkie zmiany w harmonogramie zachodzące w dniu przeprowadzanej akcji należy uzgadniać z koordynatorem akcji.

Fundacja często zaprasza do udziału w akcji Policję, Straż Miejską, Dogoterapeutów. Jeśli znają Państwo takie osoby, prosimy o informację. Wspólnie możemy zorganizować wspaniałe wydarzenie dla dzieci.

Wymiary trucka:

 • długość: 17 m.
 • szerokość przed rozłożeniem: 3.5 m.
 • szerokość po rozłożeniu: 5.5 m.